Strona domowa > Prawa autorskie / polityka prywatności

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Niniejsza strona internetowa, a w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Shoes.Gym Hero® Dominik Dusza oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
 1. Zdjęcia na stronie www.shoes.gymhero.eu są własnością Shoes.Gym Hero® Dominik Dusza, a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie. W dziale „Sklep” znajdują się również rzeczy innych projektantów niż Shoes.Gym Hero®.
 1. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody Shoes.Gym Hero® Dominik Dusza.
 1. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.
 1. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będą powiadomieni poprzez blog na stronie www.shoes.gymhero.eu . Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 

 

Shoes. Gym Hero® jest własnością:

Alter Invest

Dominik Dusza

Trzciana 279

36-071 Trzciana

NIP: 8133214313

REGON: 691778543

 

Shoes.GymHero Dominik Dusza, 2016.

 

PŁATNOŚCI:

Dominik Dusza Trzciana 279, 36-071 Trzciana

W tytule wpłaty prosimy podać numer zamówienia.

ING bank : 90 1050 1562 1000 0090 7695 9783

Dla Przelewów przychodzących z zagranicy w złotówkach, w Euro ( rozliczane wg kursu średniego NBP z dnia złożenia zamówienia)

 

Polityka prywatności

 1. Shoes.Gym Hero® zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie powiadomi Klientów Sklepu., przy czym zmiana Regulaminu nie może pozbawić Klientów Sklepu praw nabytych.
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Shoes.Gym Hero ( www.shoes.gymhero.eu ) z art. 24 ust. 1 pkt. 1 Ust. O ochronie danych osobowych
 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Shoes.Gym Hero Dominik  Dusza z siedzibą w Trzcianie nr. 279.
 1. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.shoes.gymhero.eu i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka Akceptuj Regulamin.
 1. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

 

Copyright © 2016-2017 Shoes.Gym Hero® 

Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)